Wolna Strefa

Regulamin Klubu

Regulamin Klubu

REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA


I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:
-    brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni                              w tygodniu (pon. – sob.);


-    bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);


-    uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
-    wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);

 

-    uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.


II. Obowiązki w Klubie:
-    stosowanie się do poleceń wychowawców;


-    poszanowania godności koleżanek i kolegów;


-    dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;


-    sprzątania użytkowanych pomieszczeń;


-    wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.

III. Czego w Klubie nie wolno!!!:
-    przychodzić pod wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;


-    przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;


-    palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);


-    stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;


-    przeklinać.Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie
albo wykluczenie ze społeczności klubowej!