Wolna Strefa

Czerwiec 2019

Opublikowano: 04.06.2019

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat." - 1.06. Dzień dziecka

W  sobotę 1.06 dzieci i młodzież

brali udział w rajdzie

organizowanego w ramach projektu MON:

"Młodzi Śladem Żołnierzy Niezłomnych"

 


Wykus

wzniesienie Płaskowyżu Suchedniowskiego,

które niejednokrotnie stanowił bazę polskich partyzantów.

Zarówno w okresie powstania styczniowego

stacjonowali tu powstańcy,

dowodzeni przez Mariana Langiewicza,

jak i w trakcie II wojny światowej

znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia:

- najpierw pod dowództwem

mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala"

- później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury- "Nurt"

– por. cc. Jana Piwnika "Ponurego"

15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu

odsłonięto kapliczkę

z obrazem Matki Boskiej Bolesnej,

upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę.

Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy

poległych podczas wojny żołnierzy.

Kapliczka otoczona jest murem,

na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset

tabliczek z nazwiskami zmarłych żołnierzy

zgrupowań „Ponurego” i „Nurta”.

 

Dzieci i młodzież uczestniczący w rajdzie

uhonorowali poległych zapalając znicze.