Wolna Strefa

20 lat Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie

Opublikowano: 20.06.2022

Najważniejszego nie zobaczysz oczami

 

"Szanowni Państwo,

towarzysząc młodym i ich rodzinom od 20 lat w szeregu inicjatyw, które zrodziły się z inspiracji pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych, dojrzewaliśmy coraz bardziej do zrozumienia koniecznych rozwiązań, mających na celu w miarę skuteczną pomoc człowiekowi. Podkreślam w miarę skuteczną pomoc, bowiem miarą skuteczności jest sam wychowanek, rodzic, pacjent, uczestnik lub pracownik- odbiorca działań, które podejmujemy. Jego gotowość współpracy, nasze merytoryczne i etyczne przygotowanie, zaplecze finansowe, jakość infrastruktury, funkcjonujące prawo i praktyka codzienna. Otoczenie zewnętrzne a w szczególności wszystkie instytucje, organizacje, konieczne podmioty w kompleksowej pomocy osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym lub już wykluczonej. (...) Pierwsze nasze doświadczenia pokazały nam dobitnie, że terapia medyczna jest ostatecznością i nierzadko skazana na porażkę, jeśli odpowiednio wcześniej nie podejmie się odpowiedniej interwencji.Oczywiście nie zaniechaliśmy działań medycznych na polu funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Nadzieja Rodzinie" (...) po pierwszych działaniach interwencyjnych zbudowaliśmy zamknięty system konsultacji, terapii, rehabilitacji i post rehabilitacji(...).

Ciągle chcemy być wierni swojej wrażliwości na człowieka, szczególnie w relacji do Chrystusowego zapewnienia "cokolwiek uczyniliście najmniejszemu z moich braci Mnieście uczynili" i oczywiście odkrywać nowe przestrzenie i horyzonty we współczesnym świecie alienacji, samotności, głębokiego kryzysu rodziny i społeczeństwa. Niespotykanego do tej pory dramatycznego zachwiania poczucia bezpieczeństwa. Można by było łudzić się, że rozwiązania wypracowane przez lata praktyki, są wiecznie trwałe i skuteczne- nic bardziej mylnego. Jak człowiek jest niezgłębioną tajemnicą i nie da się go poznać i on siebie nie może w pełni zrozumieć bez Chrystusa, tak również Ci, którzy chcą pracować z drugim i dla niego muszą mieć w sobie pokorę poznania i towarzyszenia."

 

Ks. A. Drapała

"Najważniejszego nie zobaczysz oczami. 20lat Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie"

Kielce 2022